سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آیا می دانید ؟

آیا میدانید:
وقتی شما در حال حمل قرآن هستید؛
شیطان دچار درد شدید در سر میشود
و باز کردن قرآن ، شیطان را تجزیه می کند
و با خواندن قرآن ، به حالت غش فرو میرود..
و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش میشود؟؟؟؟
و آیا شما می دانید که هنگامی که می خواهید
این پیام را به دیگران ارسال کنید ،
شیطان سعی خواهد کرد تا شما را منصرف کند؟؟؟؟
فریب شیطان را نخور!!!!!
پس این حق را دارید که این پست رو کپی کنید و توی وب هاتون بذارید..


مادر دو بخش دارد : ما هرچه میکشیم از همان بخش دوم است...

مادر هستی ام به امید دعای توست

 

فردا کلید باغ بهشتم رضای توست

 

اگر گاهی ندانسته به احساس تو خندیدم

 

و یا از روی خودخواهی فقط خود را پسندیدم

 

اگر از دست من در خلوت خود گریه کردی

 

اگر بد کردم و هرگز به روی خود نیاوردی

 

اگر زخمی چشیدی گاهگاهی در زبان من

 

اگر رنجیده خاطر گشتی در لحن بیان من

 

گناهم را ببخش مادر...


به مناسبت زوز مادر

گفت : با مـــــادر جمله بساز
گفتـــم : بــا مــــادر جمله نمیسازند !
دنیــا و آخـرت را می سازند.
اما ما میگوییم:
جانــمان به فــدای مادرانی که با گذشت از دردانه های زندگی خود
حسینی و زینبی عمل کردند
و دنیای ما را آباد
و تا ابد ما را مدیون خود کردند

مادر دو بخش دارد :
ما هرچه میکشیم از همان بخش دوم است...
السلام علیک یا فاطمه الزهرا...


مجلس ترحیم خودم
مجلس ترحیم خودم
============
آمدم مجلس ترحیم خودم، همه را میدیدم
همه آنها که نمی دانستم
عشق من در دلشان ناپیداست
واعظ از من میگفت، حس کمیابی بود
از نجابت هایم، از همه خوبیهایم
وبه خانم ها گفت، اندکی آهسته
تاکه مجلس بشود سنگین تر
سینه اش صاف نمود و به آواز بخواند
"مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک
چندروزی قفسی ساخته اند از بدنم"
راستی این همه اقوام و رفیق
من خجل از همه شان
من که یک عمر گمان می کردم تنهایم و نمی دانستم
من به اندازه یک مجلس ختم، دوستانی دارم
همه شان آمده اند، چه عزادار وغمین
من نشستم به کنار همه شان
وه چه حالی بودم،همه از خوبی من میگفتند
حسرت رفتن ناهنگامم،خاطراتی از من
که پس از رفتن من ساخته اند
از رفاقتهایم،از صمیمیت دوران حیا
روح من غلغلکش می آمد
گرچه این مرگ مرا برد ولی،گوییا مرگ مرا
یاد این جمله رفیقان آورد
یک نفر گفت:چه انسان شریفی بودم
دیگری گفت فلک گلچین است،خواست شعری خواند
که نیامد یادش
حسرت وچای به یک لحظه فرو برد رفیق
دونفر هم گفتند این اواخر دیدند که هوای دل من جور دیگر بوده است
اندکی عرفانی وکمی روحانی
وبشارت دادم که سفر نزدیک است
شانس آوردم من،مجلس ختم من است
روح را خاصیت خنده نبود

یک نفر هم میگفت:من واو وه چه صمیمی بودیم
هفته قبل به او،راز دلم را گفتم
وعجیب است مرا،اوسه سال است که بامن قهر است
یک نفر ظرف گلابی اورد،وکتاب قرآن
که بخوانند کتاب وثوابش برسانند به من
گرچه بر میداشت رفیق،لای آن باز نکرد گو ثوابی که نیامد بر ما
یک نفر فاتحه ای خواند مرا،وبه من فوتش کرد
اندکی سردم شد
آن که صدبار به پشت سر من غیبت کرد
آمد آن گوشه نشست،من کنارش رفتم
اشک در چشم،عزادار وغمین
خوبی ام را می گفت
چه غریب است مرا،آن که هرروز پیامش دادم
تا بیاید،که طلب بستانم
وجوابی نفرستاد نیامد هرگز
آمد آنجا دم در،بالباس مشکی،خیره بر قالی ماند
گرچه خرما برداشت،هیچ ذکری نفرستاد ولی
وگمان کردم من،من از او خرده ثوابی،نتوانم که ستاند
آن ملک آمد باز،آن عزیزی که به او گفتم من
فرصتی میخواهم
خبرآورد مرا،می شود برگردی
مدتی باشی،در جمع عزیزان خودت
نوبت بعد،توراخواهم برد
روح من رفت کنار منبر وبه آرامی به واعظ فهماند
اگر این جمع مرا میخواهند
فرصتی هست مرا
می شود برگردم
من نمی دانستم این همه قلب مرا میخواهند
باعث این همه غم خواهم شد
روح من طاقت این همه گریه ندارد هرگز
زنده خواهم شد باز
واعظ آهسته بگفت،معذرت میخواهم
خبری تازه رسیده ست مرا
گوییا شادروان مرحوم،زنده هستند هنوز
خواهرم جیغ کشید وغش کرد
وبرادر به شتاب،مضطرب،رفت که رفت
یک نفر گفت که تکلیف مراروشن کن
اگر او زنده است هنوز،که باید برویم
اگر او مرد،خبر فرمایید،خدمت برسیم
مجلس ختم عزیزی دیگر،منعقد گردیده
رسم دیرین این است،ما بدانجا برویم،سوگواری بکنیم
عهد مانیست ،به دیدار کسی،کو زنده است، دل او شاد کنیم
کار ما شادی مرحومان است
نام تکلیف الهی به لبم بود،چه بود؟
آه یادم آمد،صله مرحومان
واعظ آمد پایین،مجلس ازدوست تهی گشت عجیب
صحبت زنده شدن چون گردید،ذکر خوبی هایم
همه بر لب خشکید
ملک از من پرسید:پاسخت چیست؟بگو؟
تو کنون می آیی؟یا بدین جمع رفیقان خودت میمانی؟
چه سوال سختی؟بودن ورفتن من درگرو پاسخ آن
زنده باشم بی دوست، مرده باشم با دوست
زنده باشم تنها،مرده در جمع رفیقان عزیز
ناله ای زد روحم
و از آن خیل عزادار وسیه پوش و عزیزم پرسید:
چرا رنگ لباس ذکر خوبی ها ، سیه باید؟
چرا مادر عزای یکدگر از عشق میگوئیم؟
به جای انکه در سوگم مرا دریابی از گریه
کنون هستم،مرادریاب با یک قطره لبخند
چه رسم ناخوشایندی است،درسوگ عزیزان یادشان کردن
وبعد از مرگ یکدگر،به نیکی ذکر هم گفتن
اگر جمع میان زندگی بادوست ممکن نیست
تو را میخواهمت ای دوست
جوابم بشنو ای دنیا
نمیخواهم تو را بی دوست
خوشا بودن کنار دوست
خوشا مردن کنار دوست
یادش گرامی

بالاخـــــــره امـروز بـ ه آرزوی بچـ گی ام رسیـدم

بالاخـــــــره امـروز بـ ه آرزوی بچـ گی ام
رسیـدم
در صف اول نمـاز جماعتــ قـرار گرفتـم

جلـوتر از پـیش نمـاز چقـدر مهـم شده ام
همـ ه بـ ه من اقتـدا میکـنند

نمـاز کـ ه تمـام میشـود بـ ه سمتـم مـ ی آیـند
چـقدر دوستـم دارنـد

روی دستـ بلـندم میکــنند چقـدر عزیـز شده ام
چـند قدمـــی حرکـتم میـدهند

و

کسـی فریاد میـزنـد
بـلند بگو:

""" لا الـ ه الا اللـ ه"""


و همـ ه چیـز از نــو متـولــد میشـود . . .

هرزگی ...

هرزگی مختص به تن فروشی نیست

ربطی به جنسیت هم ندارد

همین که ازاعتماد کسی سوءاستفاده کنی....هرزه ای

همین که به دروغ بگی دوستت دارم....هرزه ای

همین که خیانت کنی....هرزه ای

همین که رفاقتت بخاطرپول باشد....هرزه ای

اگه میخواهی تن فروشی کنی صاحب اختیار بدنتی

اماهرزگی نکن چون ازاحساس وآبروی دیگران باید مایه بذاری....


السّلام علیک یا بقیّه الله فی اَرضِه.
السّلام علیک یا بقیّه الله فی اَرضِه.

از خدا

فقط تو

برای زمین،

باقی‌مانده‌ای.

.

برگرد.

رسول اکرم صلى الله علیه و آله:

رسول اکرم صلى الله علیه و آله:

اِنَّ البَیتَ اِذا کَثُرَ فیهِ تِلاوَةُ القُرآنِ کَثُرَ خَیرُهُ وَاتَّسَعَ اَهلُهُ وَاَضاءَ لاَِهلِ السَّماءِ کَما تُضى ءُ نُجومُ السَّماءِ لاَِهلِ الدُّنیا؛

خانه اى که در آن قرآن فراوان خوانده شود، خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و براى آسمانیان بدرخشد چنان که ستارگان آسمان براى زمینیان مى درخشند.

کافى، ج2، ص610،


آغاز امامت امام زمان حضرت مهدی مبارک

بیا که خسته اند جمعه های انتطارمان
بیا که جمعه هم گذشت دیر شد قرارمان

تمام روزنامه های شنبه تیتر می زنند
تو آمدی و سبز شد ترنم بهارمان . . .

آغاز امامت امام زمان حضرت مهدی مبارک

اولــیــن نمـــــاز جــمــع? تــو...

بــاشـــــکوه تریـــن نمـــاز جــماعـــت ِ

تــاریـخ خـواهـد شـد!

و خـــدا را چــه دیــدای؟

شــایـد زمــان را متــوقـفــــ کــنــد

و ســالیــان ســــــال بــا فـرشــتگــان

بـــه هــمیــن صــحــنـه زل بــزنــد...!

تــکــیـه بر ذوالـفـقــار زدای و

خــطبـه مـی خــوانــی...!


برداشت آزاد
برداشت آزاد

(گاهی اینجوری عمل میکنیم)


........